10 Ocak 2013 Perşembe

Bireyselleşmiş Pazarlama


For English Please Click

Bireyselleşmiş pazarlama son dönemin en kritik pazarlama gündemlerinden biri haline gelmiş durumda.

Bireysel pazarlama sadece bir hizmet yaklaşımı olarak değerli değil, aynı zamanda mesaj olarak tüketici nezdinde çok değerli.

Dolayısıyla markalar sadece bireysel pazarlamaya yatırım yapmıyorlar, aynı zamanda bunun mesajını genel kitleye dağıtabilmek için ciddi efor sarf ediyorlar.

Bunun en başarılı örneklerinden biri pizza zinciri Dominos’un 2010 reklam kampanyasıdır.

Domino’s kaybettiği üç tane müşterisini geri kazanmak için verdiği muazzam çabayı kampanyalaştırmış ve genel hedef kitleye başarılı bir şekilde yaymıştır.

Aslında Türkiye’de bireyselleşmiş pazarlamanın tarihi çok daha eskiye dayanmasına rağmen, Facebook’un beğeni ikonu ile pazarlama dünyasında çokça tartışılır oldu..

Facebook’un ikonu basit bir “beğendim” simgesinden çok öte.

Tüketicinin kimliğini, hobilerini, ilgilendiği konuları, yaptığı aktiviteleri, nelerden hoşlandığını, hangi dine ve politik partiye mensup olduğunu Facebook’un anlaşmalı olduğu markalara anlatan bir elçi.

Günde ortalama 70 milyon Facebook kullanıcısının bir şeyleri “like” ettiği bir dünyada, pazarlamacının önüne 70 milyon bireysel pazarlama yolu açılıyor.

Bireysel pazarlamanın bir devrim olduğu günümüz pazarlama dünyasında, bu devrimi mümkün kılan  tüketicinin gönüllü bilgi paylaşmaya istekli olmasıdır.

Kim bu gönüllü paylaşımcılar ve bıraktıkları izlerden nasıl bir stratejik yöne girmeliyiz?

İşte bu soru bireysel pazarlamaya inanmış pazarlamacının sorması gereken ilk sorusudur.

Eskiden tüketiciyi tanımlamak (meslek, gelir, yaşam tarzı..) kolaydı, dolayısıyla bireysel hizmet sunmak daha didaktik bir süreçti.

Bugün elinin altında her an akıllı telefonları olan, hayatları teknoloji, sosyal ağlar, bilgisayar oyunları, Twitter ve Facebook ile çevrili bu insanlar gerçek hayatta belli bir kimliğe, dijital hayatta ise bambaşka bir kimliğe sahip.

Hatta yaratılan kimliğin, gerçek kimlikten daha dominant olduğu durumlar söz konusu.

Bireysel pazarlamayı gerçek kimliklere mi, yaratılmış kimliklere mi yapacağız sorusudur yanıtlanması gereken. Gelecek 10 yılın ana pazarlama mevzuları arasında bu soru hep yerini alacak.

Eğer bırakılan iz gerçek kimlikleri yansıtacaksa, gerçek kimliklere ve demografiye odaklanacak markalar.

Ancak eğer bırakılan iz yaratılan, arzu edilen karakteri yansıtacaksa, o zaman pazarlamacının önüne çok daha büyük zorluklar çıkacak.

Bireysel pazarlamacılar hedefleri ve verileri doğrultusunda kime konuşacakları kararını kendileri verecekler ancak bireyselleşmiş pazarlamanın olmazsa olmazları var.

1. Orijinal Bireysel Efor Kritik 

Bireyselleşmek sadece kişiye özel bir yaklaşım geliştirmekle olmaz.
Fikir ve orijinallik halen en kritik unsurlardır.
Herkesin uyguladığı bireyselleşme metotlarını (isme mektup, el yazısı..) uygulamak markayı orijinallikten ve yaratıcılıktan uzak olarak algılatır.
Hiçbir tüketici kendine özel soğuk, kişiliksiz bir iş yapılmasından hoşlanmaz.
Kişiliksiz içeriği istediğiniz kadar bireyselleştirin, yine kişiliksiz kalacaktır

2. Sadece Kurum Değil, Kişi Konuşsun

Bireyselleşmiş eforun büyük ve soğuk bir kurumdan gelmesi etkinliğini ciddi şekilde azaltmaktadır.
Tüketiciler kişilerle bağlantı kurabilirken, kurumlarla sıcak bir bağlantı kurmakta zorlanmaktadır.
Marka büyüdükçe, bu efor daha da imkansız hale gelmektedir.
Tüketici bireyselleşme eforunun gerçek bir kişiden geldiğini bilmek ister.
En doğru yaklaşım kurumu temsil eden kişinin önde durduğu bir iletişim ve bağlantı kurma şeklidir.

3. Bilinirlik Yaratma, Maruz Bırak

Bireyselleşmiş pazarlama eforlarının bilinirliğini artırma çabası (Dominos örneği) marka değerinin artırılmasında önemli rol oynar, ama bu eforu sadece anlatmamak, tüketiciyi mesaja maruz bırakmak çok daha kritiktir.
Başarılı bireyselleşmiş pazarlama markaları, stratejilerini tüketicinin kümülatif deneyimleri üzerine inşa eder ve müşteriye her dokunma noktasında maruz bırakma aktivasyonlarına yatırım yapar.


4. Akıldışı Seviyede Yardımsever Ol 

Bireyselleşmenin en etkin yolu sadece müşterilerinize yardım etmenin yollarını bulmaktan geçer.
Kendilerine bir şekilde yardımcı olacak ürün veya hizmet geliştirmek kritiktir.
Markanın sorması gereken çok basit bir soru vardır: müşterimin hayatını kolaylaştıracak, hemen uygulamaya geçirebileceğim ürün ve hizmetler hangileridir.
Sonra da bu ürünleri topluluğun değil, bireyin ihtiyacına yönelik konumlandırmak zaruridir.

5. Müşterinizin Yakın Çevresi İle Bağlantı Kur

Sadece müşterinizle değil, kendisine yakın insanlarla da bağlantı kurun.
Tüketicinin kendini tanımladığı grupların markanızla ilgili bir şeyler e maruz kalmış olması, bireyselleşmiş pazarlamanın olmazsa olmazıdır.
Bireysel pazarlama yapmak isteyen marka, maruz bırakırken mutlaka yakın çevreyi de göz önünde bulundurması gerekir.
Bu marka için aile ürünleri düşünmek, arkadaşlara yönelik ürünler yaratmak anlamına gelir.

6. Kendini Unutturma

Unutulmaz kalın. Olumlu anılar oluşturmaktan daha kişisel bir şey yoktur. Hayatlarında bir anıyı oluşturmalarında müşterilerinize yardımcı olun. Kendilerine ilham verin, öğrenmelerine yardımcı olun, güldürün. Müthiş bir tane  şey yapın.
Sadece iş yapmayın bireyselleşmenin kişisel bir şey olduğunu unutmayın.

Personalized Marketing


Personalized marketing has become one of the most critical marketing agendas of the recent times.

Personalized marketing is not only valuable as a service approach but also as a message content. 
Therefore brands do not only invest in personal marketing, in the mean time, they show great effort to spread its message among the general mass.

One of the most successful examples to this is the 2012 ad campaign for Domino’s pizza chain. 

Domino’s has built a campaign out of the astonishing effort made to win back three lost clients and has spread it successfully across the general audience. 

In spite of the fact that in Turkey, personalized marketing dates back to the very old times, Facebook’s “like” icon is now far more discussed within the world of marketing...

Facebook’s icon is far beyond just a simple “I like it”.

It is a messenger that tells the brands who have an agreement with Facebook, about the consumer’s identity, hobbies, favorite topics, activities, what he/she likes, which religion and political party he/she is a member of.

In a world where a daily average of 70 million Facebook users “like” things, 70 million personalized marketing routes open up before the marketer.  

In today’s world of marketing, where personalized marketing is a revolution, what makes this revolution possible is the willingness of the consumer to share information.

Here is the first question a marketer who believes in personalized marketing must ask.

Who are these willing volunteers and in which strategic direction must we proceed following their footprints?

Before, it was easy to define the consumer (profession, income, life style...). Therefore offering a personalized service was a more didactic process.

Today these people who have smart phones within their reach every minute and whose lives are surrounded with technology, social networks, computer games, Twitter, and Facebook, have one identity in real life and another in the digital one.

There are even cases where the created identity is more dominant than the real one. 

That question that needs to be answered is – are we going to conduct personalized marketing targeting the real identities or the created ones? This question will find its place among the main marketing topics of the next ten years.

If the footprints reflect real identities, the brands are going to focus on real identities and demographics.

However, if the footprints reflect the desired character, then the marketer will face much bigger challenges.

Personalized marketers will decide for themselves to whom they will be talking in the light of their targets and data. However, personalized marketing has its absolute musts.


1. Beng Original in Personalized Marketing Effort is Critical

Personalization is not possible by only developing a tailor-made approach. The idea and originality are still the most critical elements.
Applying commonly used methods (a letter to the name, hand writing...) cause the brand to be perceived far from originality and creativity.
No consumer likes a cold and characterless work tailored for him. 
Personalize a characterless content as much as you like. 
It will remain characterless.

2. Let the Person Speak, Not the Institution 

The personalized effort coming from a large and cold institution diminishes its effect gravely.
While consumers can relate to persons, they have difficulty establishing a warm connection with institutions.
As the brand grows, this effort becomes more and more impossible.
The consumer would like to know that the personalization effort is coming from a real person.
The most correct approach is establishing a communication where the person representing the institution stands affront.

3. Do Not Create Awareness, Expose

The struggle to increase the awareness on the personalized marketing efforts (Domino’s example) plays an important role in increasing the brand value. However, to not just tell about the effort and to expose the consumer to the message is much more critical. 
Successfully personalized marketing brands build their strategies on the cumulative experiences of the consumer and invest in the exposure activations at every touch point.

4. Be Irrationally Helpful

The most efficient way to personalization is to just find ways to help your clients.
It is critical to develop a product or service that will be helpful to them in one way or the other.
There is a very simple question that the brand must ask: What are the products and services that I can start applying immediately in order to simplify my client’s life?
It is then mandatory to position these products to address the needs of the individual and not the community.

5. Get in Touch With The Close Circle of Your Client

Do not make contact only with your client but also with the people close to him. It is a must for personalized marketing that the groups, which the consumer identifies himself with, are exposed to something to do with your brand. A brand, which would like to execute personalized marketing, must absolutely consider the close circle for exposure. For this brand, consideration of family products means the creation of products for friends. 

6. Do Not Let Yourself Be Forgotten

Stay unforgettable. There is nothing more personal than creating positive memories. Help your clients form a memory in their lives. Inspire them, help them learn, make them laugh. Do something splendiferous.
Do not just do work. Remember that personalization is personal.