2 Ocak 2015 Cuma

Ödemenin Yeni Oyun Kurucuları ve Paranın Değişen Tanımı

For English Please Click

Birçok şirket kategoriden ayrışma arayışında yeni ödeme sistemlerine odaklanmış durumda.

Apple Pay, cüzdansız cüzdan iddiası ve iPad, iPhone, Apple Watch entegrasyonuyla geldi.
Pek çok marka Bitcoin’i gerçek para olarak kabul etti. Bankalar kendi alternatif sistemlerini oluşturuyor. Kısacası ödeme sistemleri yeni tüketicinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için evrilmiş durumda.

Yeni tüketiciler paradigmayı koruma konusunda daha az ısrarcı, bu yüzden her konuda yeni alternatiflere daha açlıklar.

Bu da, en çok pazara yeni giren girişimlere yarıyor. Ödeme sistemleri, şekillenen yeni tüketici kavramıyla birlikte, tarihinde ilk defa bu kadar ayrıştırılmış fırsatlar sunma noktasına geldi.
18-34 yaş ağırlıklı olan ve alternatif ödeme sistemlerini kullanan bu yeni tüketiciler, çoğunlukla markaların mobil uygulamalarını kullanıyor. Bu Starbucks’un bir ödeme uygulaması olabileceği gibi, bankaların kendi ödeme sistemleri de olabiliyor.

Tek tuşla ödemeler, sanal paralar yavaş yavaş popülerliğini artırıyor.

Nakdin tanımı değişiyor.

Fiziksel para kullanımı gittikçe azalıyor.

Fiziksel paranın azaldığı dünyada, “yeni para”nın ne olacağıysa, tamamen onu kullanacak yeni nesile kalmış durumda.

Sonuçta nakit, kredi kartı, sanal para, ödeme sistemleri… Hepsi insanların yarattığı olgular.

Asırlar önce bu, takas iken şimdi mobil ödeme değerli.

Teknolojinin son derece öne çıktığı bir çağda, Bulut teknolojileri bir adım önde olacak.

Bu ödeme sistemlerinin bariyerleri de yok değil. Güvenlik ve prosedürler hala tüketicinin en büyük çekincesi. Herhangi bir daha kolay ya da hızlı ödeme deneyimindense, arkasına banka gücünü alan sanal kartlar bu yüzden şimdilik daha revaçta.

Trendlere bakacak olursak...

“Seamless” teknoloji terimi sıklıkla karşımıza çıkacak ve kesintisizlik ödeme sistemlerinin olmazsa olmazı haline gelecek.

Giyilebilir teknoloji henüz Türkiye’de yaygın değil ama dünyadaki çeşitli uygulamalar yavaş yavaş bizim de gündemimize giriyor. Google Glass bu alanda öncü. Sadece bir kafa sallama hareketi ile ödeme yapılabiliyor.

Asıl sürpriz, biyometrik ödeme yollarıyla yaşanacak. Samsung Galaxy 5 parmak izi tarayıcısıyla PayPal uygulamasında ödeme imkânını sağlıyor.

Daha fütüristik yaklaşımlar da kapıda: Gözbebeği taraması, sesli imza, yüz ve damar haritalarıyla ödeme ileride sıradan hale gelecek.

Peki, paranın şu anda kullanılan farklı formları neler?

Lokal, marka bazlı ve sanal para birimleri çok yoğun olarak kullanılmasa da, örnekler artıyor.

Ekonomik kriz ve artan gelir dengesizliği yerel para birimlerinin önünü açıyor. Brezilya Capivari,

Kolorado COJack bunlara örnek.

Sanal paralara baktığımızda, Bitcoin’in nüfuzu artıyor. Kimileri şüpheyle baksa da, dünyada 250’den fazla Bitcoin ATM’si var. Bitcoin’i kabul eden markaların sayısı da hızla artıyor: Dish Network, Dell, United Way, Expedia, Overstock.com, The Sacramento Kings...

Viacom’un The Millennial Disruption Index raporuna göre yeni tüketicilerin %68’i, beş yıl içerisinde paraya erişim şeklimizin tamamen farklı olacağını, %70’i ödeme yöntemimizin bugünden tamamen farklı olacağını, %33’ü ise bir bankaya bile ihtiyacımız olmayacağını düşünüyor.

Değişimin, endüstri dışı oyunculardan geleceğini ve deprem etkisinde farklılık yaratacağını öngören yeni tüketicilerin %73’ü, kendi bankalarındansa Google, Amazon, Apple, PayPal veya Square gibi markaların çıkaracağı ödeme sistemlerini tercih edeceğini söylüyor.

Peki Türkiye’de durum ne, pazardaki oyuncular kimler?

Bankalararası Kart Merkezi’nin Express’i, 3pay, iPara, ininal, iyzico, Paybyme, PayPal, PayU gibi birçok oyuncu pazarda rekabet ediyor.

Bu oyuncuların, kategorinin asıl bariyeri olan güvenlik konusunu aşmaları şart. Bu yüzden kim güvenlik, hız ve pratiklik konularının üzerine yeni bir ürün özelliği ya da deneyim koyabilirse farklılaşacak. Bunun için savaşmaya değer, çünkü Türkiye’nin potansiyeli büyük: 2014 yılı verilerine göre toplam kredi kartı sayısı 57 milyonu, banka kartı sayısı 103 milyonu aşmış durumda. Sahip olunan kartlar ve internet alışverişinde kullanılan kartlar farkına bakıldığında e-ticarette gidilecek
daha çok yol var.

ÖDEME SİSTEMLERİNİN YENİ OYUNCULARI:

Operatörler:
Banka ve finansal servislerin geleneksel rollerini mobil operatörler kapıyor. İşlem maliyetini azaltması ve kolaylığıyla cazipleşen operatörler sayesinde mobil ödeme işlemlerinin 2015’te 7 trilyona çıkması bekleniyor.

Mesajlaşma Sistemleri:
Teknoloji ve mesajlaşma sistemleri de kendilerine bir arabulucu pozisyon edindiler: Google Wallet, Gmail ya da KakaoTalk ücretsiz konuşma ve mesajlaşma servisinin KakaoPay uygulaması ile ödeme sağlanabiliyor.

Perakendeciler:
Perakendeciler uzun zamandır ödeme sistemleri dünyasının içindeler. Ama son zamanlarda, kişisel hesaplarla mağaza içinde para transferinin yapılmasına ve transfer anında indirim kazanılmasına ağırlık veriyorlar. Walmart, kredi kartı ve banka kartıyla mağaza içinde para gönderme ve almaya olanak sağlarken tüketiciye hissettirdiği asıl cazibe noktası, bu işlemlerin kulüp kartları aracılığı ile de yapılabilmesi.

Yenilikçiler:
Ödeme sistemleri muazzam bir hızda gelişiyor. Bitcoin bankası Circle, kredi kartı tasarımında dijital cüzdan veya kart üreten Plastc, sanal para birimi üzerinden fakat gerçek para birimine anında çevrilir biçimde global para transferi sağlayan Ripple ağı kategorinin kaşif markalarından.

New Playmakers Of Payment and The Shifting Definition Of Money

For most companies, innovations made with regard to differentiation from the category, have become the payment systems they developed.

Apple Pay came with a wallet-without-the-wallet claim and its iPad, iPhone, and Apple Watch integration.

Many brands have accepted Bitcoin as real currency. Banks are constructing their alternative systems. In brief, payment systems have evolved in order to meet the various needs of the new consumer called the “millennial”.

Millennials are less insistent on protecting the paradigm and therefore, open to new alternatives on every matter.

This best serves start-ups that are just entering the market. With the newly forming consumer concept, for the first time in history, payment systems are able to offer opportunities that are so much differentiated.

Millennials who are between the ages 18-34 and utilize alternative payment systems, mostly use the mobile apps of brands. This could very well be a new payment app by Starbucks or banks’ own payment systems.

One-touch payment and virtual money are becoming increasingly popular.

The definition of cash is changing.

Physical money is being used less and less.

In a world where there is less of physical money, what the “new money” is going to be is totally up to the new generation who will be using it.

At the end of the day, cash, credit cards, virtual money, payment systems... are all concepts created by man.

Ages ago it was barters and now mobile payment is valuable.

In this age dominated by technology, systems, like the Cloud, that can integrate every touch point (web site, bank, etc. ) will be one step ahead.

It’s not like these payment systems do not have barriers. Security and the procedures are still the biggest reservations for consumers. That is why for now virtual cards which are backed by the power of a bank are popular rather than just any payment experience that is simpler or faster.

And if we take a look at the trends...

We will encounter the term “seamless” technology often and uninterruptedness is going to become a must-have for payment systems.

Wearable technology is not yet widespread in Turkey, however, various applications across the globe are starting to engage our agenda as well. Google Glass is a pioneer in this area. Payment can be made with just a nod.

The real surprise will come via biometric payment methods. Samsung Galaxy makes payment possible with the fingerprint scanner with the PayPal app.

More futuristic approaches are around the corner: Payment via iris scanning, voice-signature, face and vein maps will become the norm in the future.

So what are the different forms of money that are currently being used?

Even though local, brand-based, and virtual currencies are not widely used, examples are increasing by the number.

Economic crisis and the increasing income disparity make way for local currencies: Some examples are the Brazilian Capivari and the Colorado COJack.

When we take a look at virtual currencies, the dominance of Bitcoin is increasing. Even though approached with suspicion by some, there are over 250 Bitcoin ATM’s around the world. The number of brands that accept Bitcoin is increasing fast: Dish Network, Dell, United Way, Expedia, Overstock.com, The Sacramento Kings...

According to Viacom’s The Millennial Disruption Index report, 68% of millennials think that our access to money will be completely different in five years; 70% think that our payment method will be completely different from today’s; and 33% think we will not even be needing a bank.

Millennials predict that the change will emanate from players from outside the industry and 73% say that they will prefer the payment systems launched by brands such as Google, Amazon, Apple, PayPal, or Square rather than their own bank.

So how is the situation in Turkey? Who are the players in the market?

Many players like Express by the Interbank Card Center, 3pay, iPara, ininal, iyzico, Paybyme, PayPal, and PayU are competing in the market.

It is imperative that these players overcome the real barrier of the category: Security. Therefore, whoever succeeds in adding a new product feature or experience on top of security, speed, and practicality – will succeed in differentiation. This is worth fighting for because the potential in Turkey is immense: According to the 2014 data there are over 57 million credit cards and 103 million bank cards. When we look at the gap between the number of cards that are owned and the number of those that are used for online shopping, we see that there is much progress to be made in e-commerce.

THE NEW PLAYERS IN PAYMENT SYSTEMS:

Operators:
Mobile operators are replacing the traditional roles of banks and financial services. The reduction of costs and the simplicity in transactions make operators more attractive thus causing the expectation that mobile payment transactions will total 7 billion in 2015.

Messaging systems:
Technology and messaging systems have positioned themselves as mediators: Payment is possible through Google Wallet, Gmail, or the KakaoPay app of the free voice chat and messaging service KakaoTalk.

Retailers:
Retailer have long been in the world of payment systems. However, lately they are more keen on in-store money transfers with personal accounts and to offering discounts during the transfer. Walmart allows sending or depositing money inside the store with credit cards or bank cards and what is really intriguing is that these transactions can also be made via club cards.

Innovators:
Payment systems are evolving with enormous speed. Some of the discoverer brands of the category are Bitcoin bank Circle, digital wallet or card producer Plastc, and the Ripple network which provides global money transfer that can be instantly converted to real currency from virtual currency.