4 Mayıs 2015 Pazartesi

Reklam Kokmayan Reklam

For English Please Click

Son zamanların sıkça duyulan reklam trendlerinden biri Native Advertising. Bu trend, Türkçe’de tam bir karşılık barındırmamakla birlikte “doğal reklam” olarak adlandırılabilir.

Doğal reklam, bulunduğu platformun fonksiyonunu ve görüntüsünü alan bir çeşit online reklamdır. Bu yüzden de bir nevi bukalemun reklam olarak nitelendirilebilir: Marka olarak kıyafetinizi sürekli değiştirirsiniz ancak doğallığınızdan hiç ödün vermezsiniz. Bu reklamlar, reklam kokmazlar. Reklam gibi gözükmezler. Ürün yerleştirme, tanıtıcı reklam, sponsorlu içerik, arama motoru sonucu listesi gibi birçok farklı kılığa girebilirler.

Doğal reklamlar, geleneksel reklamcılıktan farklı olarak logoyu, jingle’ı, marka karakterini veya marka kancası olan ne varsa o özelliği göze parmak sokar gibi göstermez. Aksine reklam tüketicinin bulunduğu kanalda, onun içeriği tüketme şekline bağlı olarak vücut bulur. Bu yüzden tüketicinin konfor çemberinde, ilgilendiği bir bağlamda karşısına çıkan doğal reklamlar para ödenmiş gibi durmaz. Güvenilirlikleri daha yüksektir ancak bunun için kurgularının zekice yapılması gerekir.
Doğal reklamlar için içerik yönetimi mutlaka bir temel oluştursa da, bunun ötesine geçip markayı segmentlerin sosyal kanallardaki davranış ve tüketim alışkanlıklarına göre kategorilendirecek araştırmaların yapılması gerekir. Bu araştırmalar sonucu, markanın hangi kanalda, hangi içerik türünde ete kemiğe bürüneceği belirlenmelidir. Bir marka, bir gün bir kanalda gifli içerik üretirken diğer gün video içeriği oluşturabilir veya başka bir gün ciddi bir bilgilendirme platformunda yayımlanan makale üzerinden kendine rol bulabilir.

Bunun için, reklamcılığın katı kurallarının kalkması gerekiyor. Buna göre, haber sitesinin makalesi içinde yer alan ama reklam gibi görünmeyen markalı içerik, markanın logosuna yer vermeyebilir. Bannerlar gibi sayfanın sağında, solunda, üstünde, altında yer almayabilir. Yeni bir haber başlığı gibi gözükebilir veya sponsorlu olmayan 120 karakterlik bir yazı içeriği de olabilir.

Her şey içeriğe, sosyal medya ve kanal yöneticilerinin hayal gücüne ve online dünyada çok çabuk değişip tüketilen trendlere hakim olmaya kalmış gibi duruyor. İşin ucunda reklam gibi gözükmeyen, minimalist bir marka duruşu için bu çetrefilli kurguya değer.

Markalar için doğal reklam yapmanın formülü ilişki yakalamak, trendlerin marka ile ilişkisini iyi kuracak içerik mekanizması yaratmak ve hızlı manevralar yapmaktan geçiyor. Bunun için doğal reklamların yükselişini gösteren birkaç başarılı dünya örneğini ise sizin için derledik.

SON ZAMANLARIN BAŞARILI DOĞAL REKLAM ÖRNEKLERİ:

1. The New York Times ve Orange is the New Black:
İyi seçilmiş kanallar, iyi seçilmiş konuları hem yayıncı hem de marka için çift taraflı kazanca dönüştürüyor. Netflix’in hapisteki kadınları konu alan dizisi Orange is The New Black için The New York Times’da bir yayına sponsor olması doğal reklamın en başarılı örneklerinden birisi. Doğal reklamın markaya en önemli katkısı ise Netflix markasını tüketici algısında daha iyi bir yere çekmesi. Hem kendi yayınları hem de sponsor oldukları gazeteler aracılığıyla marka, tüketici için sadece kendi yayınını ileten bir platform olmaktan çıkıp dünyanın gerçek sorunlarını önemseyen ve buna dikkat çekmeye çalışan bir marka haline geliyor.

2.  BuzzFeed ve Game of Thrones:
Entegre etme kabiliyeti, doğal reklamı başarıya taşıyan anahtar faktör olarak karşımıza çıkacak. Bir doğal reklam ögesi olarak BuzzFeed ve Game of Thrones ortaklığı, yayıncının kendi yayınlarında olduğu ve kullandığı etkileşim özelliklerini bire bir taşıyan bir mini test uygulaması başlattı ve “Game of Thrones’da nasıl ölürdün?” sorusuna cevap aradı.

3. Coca Cola ve Spotify
Seçilen mecrada, şeffaf bir şekilde bulunmak önemli. Amaç tüketicinin online deneyimini kesintiye uğratmak değil, zenginleştirmek olmalı. Coca Cola’nın Spotify ortaklığıyla doğan doğal reklamı da markayı mecranın doğasına tamamen adapte edilmiş ve alışılmadık bir şekilde sunmanın başarılı bir örneği. Spotify aracılığı ile Coca Cola kendini, genç odaklı, trend öncüsü ve adaptasyon yeteneği yüksek bir marka olarak konumlandırıyor. Online servislerin kullanımını doğru yöneterek de hala ileri görüşlü olduğunu ve yenilikçi fikirler üretebildiğini vurguluyor.
Spotify’ın kişiselleştirilebilir çalma listelerinde bulunmanın önemli bir faydası kullanıcıların gün içerisinde tekrar tekrar oraya gelecek olması. Ve listelerini her açışlarında Coca Cola imgesiyle karşılaşmaları.

4. Forbes & Gap International
Marka arka planda kalsa bile, mecranın özgün kullanımı doğal reklama dahil olan tüm taraflara katkı sağlıyor. Forbes’un Gap International gibi çeşitli markalarla işbirliğinden doğan doğal reklamlar, sponsorlu haberlerin sitenin ayrı bir sekmesiymiş gibi okunmasını sağlıyor. Örneğin, 21. yüzyılın başarılı şirketlerinin anlatıldığı bir sponsorlu makalede, Gap’in kurucusu veya CEO’suna (unvanı ve verilen link hariç) değinilmiyor. Haberin odağı aktarılan konuda kalıyor ve okuyucuya Forbes BrandVoice haberinin gazetecilikten uzaklaştığını hissettirmiyor.

Advertising That Does Not Look Like Advertising

One of the recent advertising trends heard often is Native Advertising.  Native advertising is a kind of online advertising that takes after the function and the image of the platform where it is found. For that reason, it can qualify as a sort of chameleon advertising: As a brand, you keep changing your clothes but never compromise your naturalness. These ads do not smell like advertising. They do not look like advertising. They can masquerade in many different ways - as product placement, an advertorial, sponsored content, or a search engine results list.

Unlike traditional advertising, native ads do not directly show the logo, the jingle, the brand character, or whatever brand hook there is. On the contrary, the ad comes into being on the channel, where the consumer is and in line with his way of content consumption. Therefore, the native ads, that meet the consumer in his comfort zone and within his context of interest, do not appear to be paid for. They have higher credibility, however, to achieve this, they must be subtly formulated.

Even though content definitely sets the basis for native ads, one must go beyond this to conduct the research that will categorize the brand according to the social channel behavior and consumption habits of the segments. As the result of this research, one must identify on which channels and in which content type the brand will come to life.  One day the brand may generate gif content and the next day, it may create video content, or on some other day, it may find its role through an article published on a seriously informative platform.

Therefore, the rigid rules of advertising must be abrogated. Accordingly, branded content that is found within an article of a news site but that does not appear to be an ad, may go without using the logo. It may be placed somewhere else than above, below, right, or left of the page as banners would. It may appear as a new news title or it may come in the form of an unsponsored 120-character text content.

It all seems to be left to content, social media, the imagination of channel managers, as well as to being on top of the trends that change and are consumed so rapidly in the online world. At the end of the day, it is worth the complicated formulation for a minimalistic brand stand that does not look like advertising.

For brands, the formula to native advertising involves capturing relationships; creating content mechanisms that will successfully link trends with the brand; and maneuvering fast. So we compiled for you some of the successful world examples that demonstrate the rise of native advertising.

RECENT SUCCESSFUL EXAMPLES OF NATIVE ADVERTISING: 

1. The New York Times and Orange is the New Black:
Successfully selected channels turn successfully selected topics into a win-win both for the publisher and the brand. One of the most successful examples of native advertising is Netflix’ sponsorship of a publication on The New York Times for its series featuring women in prison, Orange is The New Black. The most important contribution of native advertising to the Netflix brand is that it moves it to a better place in the consumer’s perception. Through its own publications and the newspapers it sponsors, Netflix transforms itself into a brand that cares about the world’s real issues and that tries to draw attention to them, rather than remaining as a platform that only transmits its own content.

2. BuzzFeed and Game of Thrones:
The ability to integrate will emerge as a key factor that leads native advertising to success. As a native advertising element, the partnership between BuzzFeed and Game of Thrones initiated a mini test application that exactly carries the interactive features, which the publisher has, and uses and sought the answer to “How would you die in Game of Thrones?”

3. Coca Cola and Spotify
It is important to appear transparently on the selected medium. The goal must be to enrich the consumer’s online experience, not interrupt it. Coca Cola’s native ad resulting from its partnership with Spotify, is a successful example where the brand has completely adapted to the medium’s nature and is presented in an unconventional way. Through Spotify, Coca Cola positions itself as a brand that is youth-focused, a trendsetter, and highly capable of adaptation. By effectively managing the usage of online services, it reinforces that it can still generate farseeing and innovative ideas.
An important benefit of being listed on Spotify’s personalized playlists, is that users will come back to that list again and again throughout the day. And they will be facing the Coca Cola image every time they open their lists.

4. Forbes and Gap International
Even if the brand remains on the back scene, authentic usage of a medium contributes to all parties participating in the ad. Native ads resulting from Forbes’ collaboration with various brands such as Gap International, enable sponsored news to be read as a separate tab of the site. For example, in a sponsored article, where the successful companies of the 21st century are featured, there is no mention of GAP’s founder or CEO (except the title and the link given). The focus of the news remains on the topic conveyed and does not let the reader feel as if the Forbes BrandVoice article is a deviation from journalism.