21 Eylül 2016 Çarşamba

Markaların Yeni Oyun Alanı

For English Please Click

Son zamanların en popüler konularından birisi, kuşkusuz, elektronik spor. eSpor olarak da bildiğimiz ‘elektronik spor' için fizikselden çok zihinsel beceri gerektiren dijital bir spor diyebiliriz. Hatta tüm bu dünyayı, bir nevi sanal satranç gibi görenler de mevcut. eSpor, geleneksel sporlarla karşılaştırıldığında fiziksel değil bilişsel kondisyon gerektirmesi, çok büyük finansal kaynak gerektirmemesi, dünyanın her yerinde bu sporu icra edebilme olanağının bulunması, Bilgisayar/Konsol/Mobil platformlar üzerinden bireysel ve/veya takım halinde rekabete açık olması bakımından, özellikle genç kitlelerce tercih edilen yeni nesil spor olarak lanse ediliyor. Öyle ki, şu günlerde 2020 Olimpiyatları’nda yer alma ihtimali konuşuluyor!

Küresel eSpor Pazar Raporu’na göre; eSpor’un farkındalığının geçen yıla göre %36 artarak, bu yıl dünya ölçeğinde 1 milyar kişiyi aşacağı ve 2019 yılına gelindiğinde ise bu rakamın 1.572 milyarı aşacağı öngörülüyor (Newzoo, Global Games Market, 2016). Ülkemiz de dahil birçok ülkede profesyonel eSpor takımları kuruldu ve bu takımlar şimdiye kadar turnuvalarda pek çok kez karşı karşıya geldi. ESPN, BBC, TBC gibi dünyaca ünlü spor kanalları da eSpor içeriklerine yer vermeye başladılar.

eSpor’un bu hızlı yükselişiyle beraber, hem dünyada hem de Türkiye’de oyun içi yapılan harcamalar da giderek artmakta. Bu rakamlar o kadar artmış durumda ki, bu oyunların neredeyse kendi ekonomilerini oluşturmuş olduğunu söyleyebiliriz. Oyun içi harcamalar genellikle karakter geliştirmek, yeni özelliklere sahip olmak, seviye atlamak gibi sebeplerle yapılıyor. eSpor ekonomisinin dünyada 2016 yılında 99 milyar dolarlık bir gelir getireceği öngörülüyor (Newzoo, Global Games Market, 2016).

Türkiye’de bilgisayarda herhangi bir oyun oynayan toplam 30 milyon oyuncunun 2016 yılında 750 milyon dolardan fazla harcama gerçekleştirmesi bekleniyor. Ülkemizde oyuncu başına düşen ortalama yıllık harcama 35,4 Dolar. Bu rakam listenin üst sıralarındaki ülkelerinkine kıyasla nispeten düşük olmakla birlikte, yine de hiç de fena bir rakam değil (Newzoo, Turkish Games Market, 2016).
Ülkemizde eSpor’un ne kadar popülerleştiğini gösteren en son örneklerden biri de bu yıl gnçtrkcll ve Coca-Cola Zero işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Profesyonel eSpor Ligi olan Şampiyonluk Ligi. Masaüstü oynanan bir oyun olan League Of Legends (LoL) Türkiye Büyük Finali, 13 Ağustos 2016’da Ülker Sports Arena’da gerçekleşti ve Digitürk Lig TV’de internet ile aynı anda canlı olarak yayınlandı.

Türkiye’de son zamanlarda eSpor ve oyun trendi bu kadar yükselişe geçmişken, biz de eSpor ve oyun içi harcamalara yönelik bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırmamız Türkiye’nin 12 ilinde, 16-34 yaş arasında, dizüstü veya masaüstü bilgisayar sahibi, 320 kadın ve erkekle yürütüldü.

Görüştüğümüz 320 kişinin %36’sı bilgisayarlarında internet üzerinden oyun oynuyor. Spontan olarak oynanılan oyunlar sorulduğunda daha çok ‘League Of Legends’, ‘Counter Strike’, ‘DOTA’, ‘Candy Crush’, ‘Okey’ ve çeşitli futbol oyunları telaffuz edilmiş. Bilgisayarında internet üzerinden oyun oynayan 10 katılımcıdan 4’ü bu oyunları her gün oynuyor. Oyunları ne kadar süre ile oynadıkları sorulduğunda ise katılımcılar daha çok “1 saat ve daha az” ile “2-3 saat arasında” oynadıklarını belirtmiş.

eSpor’u sorguladığımızda görüşülen kişilerin %30’u bu tanımı bildiklerini söylemiş. Bu tanımı bilenlerin çoğunluğu ise erkek. eSpor’u bilenlere, eSpor’a dahil oyunları oynayıp oynamadıkları sorulduğunda %50’si oynadığını, %50’si oynamadığını belirtmiş. eSpor oyunları arasında olan en meşhur oyunları teker teker sorguladığımızda en çok ‘CS-GO (Counterstrike-Go)’ oynandığını gördük. Bunu ‘Call of Duty’ ve ‘League of Legends’ takip ediyor. Çok oynanan diğer oyunlar arasında ‘Knight Online’, ‘WOW’, ‘DOTA’ ve ‘Metin2’ yer alıyor. Bu oyunlara sponsor olmuş markalar sorgulandığında ise, neredeyse hiçbir oyuncu sponsor markaları hatırlayamamış.
Bu oyunları oynayan kitleye, oyun içinde herhangi bir harcama yapıp yapmadıkları sorulduğunda %43’ü harcama yaptığını belirtmiş. Harcama yapanların yarısından fazlası bu harcamaları nadir/seyrek yapıyor. Geri kalanlar ise sık sık harcama yapıyor. Harcama aracı olarak da daha çok kredi kartları ve kontör kullanılıyor. Harcama yapma gerekçesi olarak daha çok “harcama yapıldığında oyunun daha zevkli hale gelmesi”, “harcama yapılmazsa oyun içindeki gelişmelerin zaman alması”, ve “oyunu kolaylaştırmak” belirtilmiş.

Para harcamayanlara neden harcamadıkları sorulduğunda en sık duyulan cevap “ihtiyaç duyulmadığı/gerek olmadığı”. %14’lük bir kitle oyunlarda para harcayacak bütçeye sahip olmadıklarını belirtmiş, %11’i ise harcama yapmayı güvenilir bulmadıklarını söylemiş. Ne gibi özellikler için para harcayabilecekleri sorulduğunda “farklı karakter özellikleri için”, “güç artırmak için” para harcayabileceklerini söylemişler.

Araştırmamızın diğer kısmında son zamanların en popüler oyunu olan Pokemon Go’yu sorguladık. Pokemon Go da, ileride eklenebilecek birkaç özellikle geleceğin en popüler eSpor’larından biri olmaya aday görülüyor. Görüştüğümüz kişilerin sadece %12’si Pokemon Go oynuyor. Oynayan kitle daha çok 19-30 yaş arasında. 30 yaş üzerinde oynayan sayısı oldukça az. Pokemon Go oynayan kitleye bu oyun içinde harcama yapıp yapmadıklarını sorduğumuzda ise sadece %5’i harcama yaptığını söylemiş.

Pokemon Go oyununda para harcamayanlara neden harcamadıklarını sorduğumuzda en çok alınan cevaplar “gerek duyulmaması”, “oyuncuların özellikleri kendilerinin geliştirmek istemesi” ve daha sonra da “güvenilir bulunmaması”. Ne gibi özellikler sunulursa Pokemon Go oyununda harcama yapabilecekleri konusunda ise katılımcılar “pokemonların yerini belirlemek için”, “daha güçlü pokemonlara sahip olabilmek için” cevaplarını vermiş ancak mobil bir oyun için para harcamayacaklarını da belirtmişler.

Şimdiye kadar eSpor oyunlardan bağımsız olarak herhangi bir oyun için harcama yapmış olanlar katılımcıların %18’ini teşkil ediyor. Bu oyunların hangileri olduğunu sorduğumuzda ‘Heartstone’, ‘Clash of King’, ‘Knight Online’, ‘Clash of Clans’ ve ‘League of Legends’ en sık aldığımız cevaplar. Harcama yapanlar “oyunu zenginleştirmek”, “seviye atlamak”, “karakter almak”, “prömiyer üyelik için”, “kostüm alarak oyunu renklendirmek için” harcama yaparken, harcama yapmayanlar ise gerekçe olarak buna “ihtiyaç duymadıklarını” belirtmiş. Bundan başka, para harcanarak oyunda ilerlenirse, oyunun bir anlamı kalmayacağı, kendi yetenekleriyle oyunda ilerlemenin daha anlamlı olduğu da dile getirilenler arasında.

Daha önce herhangi bir uygulamayı indirmek için veya daha üst bir versiyona geçmek için harcama yapanlar ise katılımcıların %16’sını oluşturuyor.

Araştırma sonuçlarına baktığımızda, Türkiye’de oyun trendinin giderek geliştiğini görebiliyoruz. Özellikle eSpor alanında hem bilinirlik hem de oyun içi harcama oranı oldukça yüksek. Şu sıralar tüm dünyada en çok oynanan oyunlardan biri Pokemon Go da ilerleyen zamanlarda eSpor olarak kabul edilirse, Pokemon Go özelinde de yapılacak harcamaların giderek artacağını öngörebiliriz. Türkiye’de yeni nesil ile beraber oyun oynama ve harcama miktarının bundan sonraki yıllarda kayda değer bir artış göstereceğini varsaymak yanlış olmaz. Bu da, tüketicilerle yakınlık kurmak isteyen markalar için çok önemli bir fırsat alanı oluşturuyor. Şu anda odak alanı teknoloji ve/veya gençler olan belli başlı markaların yavaş yavaş buraya yöneldiğini görebiliyoruz ancak ilerleyen zamanlarda, hele de olimpiyatlarda yer alma durumu gerçekleşirse, daha çok markanın envai şekillerde eSpor alanında varlık göstermek isteyeceği kesin.

Biz şimdiden söylemiş olalım.

Brands New Playground

Electronic sports is, without doubt, one of the most popular topics in today’s world. Also known as eSports, electronic sports can also be defined as a digital sport which requires mental skills rather than physical. Some folks even consider this whole realm as a virtual chess board. In comparison to conventional sports, eSports demands cognitive rather than physical fitness, does not require large financial resources, can be accessed from anywhere in the world, easily facilitates people to competition via computer, handheld console, mobile and etc., either as a team member or individually. All in all, it is massively preferred by the young audience and that is exactly why it’s being launched as the next generation of sports. Rumor has it, eSports is likely to become a part of the Olympic Games by 2020.

According to Global eSports Market Report, this year eSports awareness will exceed over one billion people globally with a 36% increase with respect to last year. And by 2019 the figure is expected to exceed 1,572 billion (Newzoo, Global Games Market, 2016). In many countries, including ours, professional eSports teams have been founded and started competing in the tournaments. Many world-renowned sports channels such as ESPN, BBC, TBC etc., have already started covering eSport content.

With the rapid development of eSports, the in-game expenses are gradually increasing in Turkey as well as around the world. The figures have increased so high that it would only be fair to say that these games create their own economy. In-game spendings are made largely to improve the characters, to get new skills, and/or to upgrade to higher levels. Global eSports market expects revenues as high as $99 billion in 2016 (Newzoo, Global Games Market, 2016).

In Turkey, a total of 30 million players are expected to spend more than 750 million USD on computer games in 2016. In our country the average annual expenditure per player is 35.4 USD. Although this figure is relatively low with respect to that of other countries placed in the higher ranks in the list, it is not bad at all (Newzoo, Turkish Games Market, 2016).

One recent example to how popular eSports has become in our country this year is Turkey’s first Professional eSports League, the Championship League, organized under the collaboration of gnçtrkcll and Coca-Cola Zero. The League Of Legends (LoL) Grand Finale Turkey, a desktop game, was held on 13 August 2016 at Ülker Sports Arena and it was aired live on the internet and Digitürk Lig TV simultaneously.

So, while eSports and computer games are getting more and more trendy, we conducted a research on eSports and in-game spending tendency. The research was conducted among 320 men and women, with an age range between 16-34, who live in Turkey and own a desktop or laptop.

36% of the participants play online games. Most of the games spontaneously played are ‘League Of Legends‘, ‘Counter Strike‘, ‘DOTA‘, ‘Candy Crush‘, ‘Okey‘ and various soccer games. 4 out of ten participants play these games on daily basis. When asked how much time they spend on playing games, the interviewees have answered “1 hour or less”, or “2-3 hours”.

When we questioned e-sports, 30% of the participants had said that they know of the terminology. And the majority of those who know the terminology is males. When we asked those who know eSports whether they play any games that fall within eSports category, 50% said that they they did and the remaining 50% said that they did not. When we examined the most popular eSports games one by one we found that ‘CS-GO (Counterstrike-Go)‘ is the most played game which is followed by ‘Call of Duty‘ and ‘League of Legends‘. Other well-known games are ‘Knight Online‘, ‘WOW‘, ‘DOTA‘ and ‘Metin2‘. When asked about it, almost none of the game players could remember the brands sponsoring these games.

When asked if they made any in-game spendings, 43% of the audience who play these games answered affirmatively. More than half of the spending audience spend seldomly, others burn money ever so often. Bonus units and credit cards are commonly used for paying. “It becomes more fun when you pay”, “it takes longer for the game to progress when you don’t pay”, “paying facilitates the game” are some of the motives stated often by the paying gamers.

Non-spenders’ most common reason is “lack of necessity”. 14% of them indicated that they had no budget for spending money while playing games. Another 11% did not find it safe to make payments (online). When they were asked what would motivate them to spend money, non-spenders answered that they might spend some “to acquire diverse character features”, or “to enhance power”.
Another section of our research was devoted to Pokemon Go, the most popular game of the recent times. Pokemon Go, with prospective added features, is a candidate to become one of the most popular eSports games in the near future, yet only 12% of the interviewees play it. The ones who play are in the 19-30 age group. The number of people above the age of 30 who play Pokemon Go is low. When we asked the Pokemon Go playing audience whether they they spend any money while playing, only 5% of the players said that they did.

When we asked about the reasons why to the group of people who didn’t want to spend any money for the game, the most frequent answers were, “lack of necessity”, “that they chose to improve the features by themselves” and then “lack of safety”. On the topic ‘what qualities would be worth spending money’, we received answers along the lines of “in order to locate the pokemons”, and “in order to own more powerful pokemons”. However, the interviewees also emphasized that they wouldn’t spend money for a mobile game.

18% of the interviewees have spent money on any given game regardless of eSports. When we asked which games these are, the most frequent answers were ‘Heartstone‘, ‘Clash of Kings‘, ‘Knight Online‘, ‘Clash of Clans‘ and ‘League of Legends‘. These gamers mostly paid “to enrich the game “, “to level up”, “to get a new character”, “to acquire premier membership”, and “to get costumes and enliven the game”. The gamers who were reluctant to spend money suggested “they didn’t need to”, and they found it more meaningful to advance in the game using their own skills only.
16% of the interviewees have paid to download an application or to upload a newer version in the past.

These results show us the ‘gaming trend’ is ever-increasing. Especially in the field of eSports, we see that both awareness and in-game spending ratio is fairly high. If or when Pokemon Go, one of the most played games around the world, is recognized to be an eSports game, in-game spendings for Pokemon Go will also be increasing gradually. With the next generation, it wouldn’t be a false projection to predict that the percentage of online gaming and paying gamers are likely to increase significantly in Turkey, in the years to come. This means that an opportunity presents itself for the brands who want to engage with their consumers. We can see some of the major brands whose focus is on technology and/or on the youth segment, are already aiming for this domain. Above all, it is obvious that more brands will want to take part in the field of eSports in a wide array of ways, especially if becoming a part of the Olympic Games happens.

We’re telling you...just so you know!