1 Mart 2015 Pazar

Yaşlanan Markayı Canlandırmak

For English Please Click

Markaların hayat evreleri vardır.

Bu hayat evreleri geliştirme, sunuş, büyüme, olgunluk ve gerilemedir.

Markalar da tıpkı insanlar gibi yaşlanır. Köhneliğe savaş açıp zinde kalmış markalar, olgunluk döneminde canlı kalmayı başaranlardır. Bu yüzden de gerileme evresine karşı aktif mücadeleleri vardır.

Yaş alan markalar, ilk yaşlılık sinyallerini dağıtım kanalları, şirket çalışanları, kullanıcıları ve potansiyel hedef kitleleri ile verir.

Yaş almanın iki anlamı var:

Birincisi, markanın sistematik ve yavaş bir şekilde aşınmaya uğrar. Bu markaların artık pazara sunacak yeni bir özelliği yoktur ve marka çekirdek sadık kitlesi kadardır. Marka aşımının en önemli belirtisi, spontan bilinirlik ile yardımlı bilinirlik arasındaki farkın git gide açılıyor olduğudur. Marka, yineleme ile sıkıcılık arasındaki ince çizgidedir.

İkinci anlamı ile yaş alma, tüketicinin yansıttığı imaj ile alakalıdır. Markanın genel tüketici kitlesinin yaşlandığına işaret eder. Markanın da tıpkı kullanıcıları gibi iç enerjisi tükenmektedir, bu yüzden bulunduğu çağın çok gerisinde kalmıştır.

Markayı hayata döndürmek için markanın köküne bağlı kalıp bunun iletişimini yapmakla,  geçmişini yeni değerlerle yeşertme arasındaki farkı iyi analiz etmek gerekiyor. Bazı markalar köküne olan bağlılıkları, zamanın ruhuna adapte olmanın çok ötesine geçiyor. Bu da markanın erezyonunu doğuruyor.

Markanın canlanması, markanın kimliğine bağlı kalarak değer önerisini güncelleştirmesidir.

Marka modernize edilirken zaman içinde hangi değerler yok olmuştur, hangi özellikler büyüyen pazarda potansiyel teşkil edebilir belirlemek için kuvvetli bir araştırmaya ihtiyaç duyulur. Bu aşamada marka evi yeniden düzenlenmeli, marka özü yeniden tanımlanmalıdır.

Markayı canlandırmanın, ana stratejileri aşağıdaki gibidir:

1. Yeni kullanım alanı ile canlanma:
Yaşlanan bazı markalar ana tüketici kitlesinden vazgeçmek ve yeni bir hedef kitle belirlemek yol ayrımına girmek durumundadır. Brendinin, Amerika’da gittikçe popülerleşen hafif içimli içkilere (Bacardi, Absolut, Seagram’s Gin vs.) oranla daha ağır ve yaşlı kalmasının ardından, bu kategori yemek sonrasında içilen Amerikan içkisi olmaktan çıkıp, Amerika popülasyonunun %12’si ve aynı zamanda Brendi içicilerinin %50’si olan Afrikan-Amerikanlara yönelmiş ve onların yaşam biçimlerine uygun okazyonlara girmiştir.

2. Yeni dağıtım kanalları ile canlanma:
Markalar, süpermarketten çıkıp itme değil çekme pazarlama stratejisi ile kanallarda canlanabilir. Süpermarket ürünü olmaktan çıkmak, sadece belli restoran veya kafelerde olmayı seçmek bile tüketicinin algısındaki değeri tamamen değiştirebilir.

3. Yeniliklerle canlanma:
Mercedes, orta-yaşlı kategoriye hitap eden bir marka olma algısını Avrupa’da VW Golf’a karşı geliştirdiği A Class ile, Amerika’da ise 4x4 M-Class, CLK Roadster prototipi ile yıkmıştır. Canlılığın hakkı, çoğu zaman yeni ürünlerle verilir.

4. Segmentasyon ile canlanma:
Yaşlandığının bilincinde olan Burberry, ürün hattını segmentlere göre ayrıştırdı ve alt markalar yaratarak sorununun üstesinden geldi. Burberry London, klasik müşterilere modern bir yorum getirirken, Burberry Prorsum en son moda tasarımları sunar. Thomas Burberry ise gençlere yönelik ürünlerle algıyı şekillendirmiş durumdadır. Burberry London ile nakit girişi sağlanır ve böylece diğer iki segment için risk alabilecek fırsat alanı doğar.

5. Fikir liderleri ile canlanma:
Yaş alan markalar, bazen kendi altın çağlarında kalarak dönemin fikir liderlerine, trend öncülerine kayıtsız kalıyorlar. Hâlbuki yaş almış markalar için yakınlık kurma ölçütü, markaya botoks etkisi yapacak yeni fikir liderlerinden kaynaklanacaktır.

Yaş almak ama yaşlanmamak için üç ana girişimi mutlaka uygulayın;

Markaya estetik operasyon yapın; markanın kurumsal kimliğini ve iletişimlerini güncel tutun. Ancak bunu yaparken, iletişimde genç kullanmak yetmez. Marka ürün, servis ve sunduğu yeni özellikleriyle genç ruhlu olabilmelidir.

Yeniden icat edin; var olan ürün prototipine geliştirici ürün özellikleri ekleyin.

Büyüyen pazar için tamamen yeni bir ürün/servis geliştirin.

Revitalising Ageing Brand

Brands have life stages.

These life stages are development, launch, growth, maturity, and decadence.
Brands age just like people. Those, which wage war against decrepitude, are the ones that succeed in staying alive throughout the maturity phase. That’s why they are in active campaign against the decadence phase.

Ageing brands show the first signs of old age through distribution channels, company employees, users, and potential target audience.

Ageing has two meanings:

In the first one, the brand erodes systematically and gradually. These brands have no new features to offer to the market and they are only as big as their core target audience. The most significant signal of expiration is that the gap between spontaneous awareness and aided awareness get bigger and bigger. The brand is on that fine line between repetition and prosiness.

In its second sense, aging is about the image reflected by the consumer. It is a sign that the brand’s overall consumer audience is aging. The brand is running out of steam just like its users. For that reason, it is left way behind the times.

In order to bring the brand back to life, one must well analyze the difference between staying loyal to its roots and communicating that and reviving its past with new values. The loyalty that some brands have for their roots goes way beyond adapting to the spirit of the times. This leads to the erosion of the brand.  

The revival of the brand means updating of its value offer while staying true to its identity. When modernising the brand, powerful research is needed in order to identify points like which values have disappeared in time or which features could pose as potential strengths in the growing market. In this phase, the brand house must be reorganized and the brand essence must be redefined.

Here are some strategies for reviving the brand:

1. Revival through new area of usage: 
Some ageing brands must choose between giving up their main consumer audience and identifying a new target audience. Since brandy was starting to be perceived as heavier and older compared to spirits (Bacardi, Absolut, Seagram’s Gin, etc.) that were becoming more and more popular in the U.S.A., this category was no more the American after-dinner drink. The category then changed its direction towards African-Americans, who constituted 12% of the American population and 50% of brandy drinkers and entered occasions suitable to their life styles.

2. Revival through new distribution channels: 
In channels, brands can be revived through pull marketing strategies instead of push by stepping down supermarket shelves. Even choosing to exist exclusively in certain restaurants and cafes could completely change the perceived value for the consumer.

3. Revival through novelties: 
Mercedes demolished its perception as a brand for the middle-aged target audience, with A Class developed in response to VW Golf in Europe and with the 4x4 M-Class, CLK Roadster prototype in the U.S.A. New products often bring the best revival.

4. Revival through segmentation: 
Burberry, aware of ageing, segmented its product line and overcame the problem by creating separate brands. While Burberry London brought a modern interpretation for classical customers, Burberry Prorsum offers designs that are of the latest fashion. Thomas Burberry, however, has shaped the perception of youth products. Cash inflow is provided by Burberry London and therefore, an opportunity area is created for risk-taking for the other two segments.

5. Revival through opinion leaders:
Aging brands sometimes live in their own golden ages and are indifferent to the opinion and trend leaders of the current times. As a matter of fact, the measure of establishing proximity for ageing brands, can be shaped through new opinion leaders who will have a botox effect on the brand.

Make sure to implement these three initiatives in order not to get old while aging:

Perform an aesthetic surgery on the brand: Keep the brand’s corporate identity and communications up to date. However, to do this, it does not suffice to use young people in communication. The brand must also be young spirited in terms of the products, services, and new features it offers.

Re-invent: Add new product features to the existing product prototype.

Develop a completely new product or service for the growing and developing market.