4 Ağustos 2015 Salı

Cannes Lions 2015’te Göze Çarpanlar

For English Please Click

Türkiye, bu sene birçok yeni kategori ile zenginleşen Cannes Lions Yaratıcılık Festivali’nden, biri Grand Prix olmak üzere toplam 17 aslanla döndü.

Festivalde verinin yaratıcı kullanımını amaçlayan Data Creative Lions kategorisinde ödül verilmemesi gelecek sene bu alandaki rekabetin daha fazla olacağının bir göstergesi olabilir. Yine bu yıl ilk kez verilen Glass Lions ise toplumsal değişimin ödülü olarak konumlanıyor. Bu ödül daha pozitif ve ilerici iletişimi teşvik etmek amacından hareketle, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ve bu alandaki önyargıları kırmayı teşvik eden sıkı bir kategori olacak.

Geçen senelerde olduğu gibi, verinin ‘’duygusal içeriğe’’ ulaşmanın bir kanalı olduğu festival boyunca sıklıkla ifade edildi. Dünyadaki verinin %90’ının geçtiğimiz iki senede yaratıldığı göz önüne alınırsa, pazarlamacıların gelecek yıllarda veriye dayalı içgörülere kafa yoracağı ortada. Bu noktada yakın zamanda devreye giren IoT (Internet of Things) ve giyilebilir teknolojinin iletişim kurmada artan önemi vurgulandı.

Mecra olarak bahsedilen platformların (Tinder, Snapchat..) birer mekan haline geldiği ve içeriğin yeni format olacağı konuşuldu.

4 Trend 6 Vaka İle Cannes

1. Klişelere karşı savaş:

Reklam, insanları değiştirmemeli; insanların birbirini görme şeklini değiştirmeli. Yeni ödül kategorisi Glass Lions da bu amaçtan doğmuş bir kategori. Bu alandaki işler bu sene çokça kendilerinden bahsettirdi.

Yaratıcı kişilerin sadece %3’ünün kadın olduğu ancak satın alımı gerçekleştirenlerin %85’inin kadın olduğu bir dünyada kadının rolü hala tartışmalara açık. Bu sene festivaldeki kampanyalardan Always Like A Girl  ve I Will What I Want  kadının toplum içindeki rolünü tüm vuruculuğu ile masaya yatırdı. Kadın hijyen ürünleri sunan P&G markası Always, #LikeAGirl kampanyasıyla “kız gibi” ifadesinin hakarete varan negatif algısını “yapabileceğinin en iyisini yapmak” olarak çerçeveledi ve PR alanında Grand Prix sahibi oldu.

Klişelere meydan okuyan bir diğer örnek ise AdCouncil’in Love Has No Labels  (Sevginin Etiketi Yok) kampanyası oldu. “Sevginin dini, dili, ırkı, yaşı, cinsiyeti yok,” diyen kampanya, bunu ‘’X-ray arkasında, her birimiz eşitiz’’ basitliğinde anlatarak Cyber, Direct, Outdoor ve Titanium and Integrated kategorilerinde toplam sekiz ödül aldı.  

2. Daha da basit:

Tüketiciler artık kendini anlatmak istemiyor. Bu nedenle de markalar için “basitlik deneyimi”nin tanımı değişiyor. Cannes’da bu sene de güzelliği basitliğinden gelen birçok fikir vardı. Örneğin Dominos pizza sipariş etmenin artık bir pizza emojisi tweet etmek kadar kolay olduğunu gösterdi. Bu kampanya ile Domino’s Titanium Lions sahibi oldu.

Bir diğer basitlik örneği ise Smirnoff’tan geldi. Tüketiciler, buzdolaplarının anlık resmini Instagram’a yükleyerek bir Smirnoff barmeninin her malzemeden bir kokteyl tarifi verebileceğini deneyimledi.

Kampanya Promo and Activation aslanı ile ödüllendirildi.

3. Zayıflığım Gücümdür:

En görkemli reklamların merakla beklendiği Super Bowl döneminde, Volvo toplamda 60 milyon dolar harcayan kategori rakiplerinin yanında reklam yapmadı. Tam tersine rakiplerinin reklamlarından çaldı. Bunu her bir diğer araba reklamı TV’de çıktığında, #Volvocontest hashtagi ile tweet atanların Volvo kazanma şansına sahip olduklarını söyleyerek yaptı. Dakikada 2000’den fazla atılan tweet, satışları %70 oranında artırdı; markanın kazandığı Direct Lions da cabası oldu.

4. Oyun Kurucu Teknoloji:

İspanya’da Ulusal Güvenlik Yasası’ndaki ceza kanununa ve terör karşıtı kanunlara yeni eklenen maddeleri çiğnemeden protesto edebilmek için tarihin ilk hologramlı eylemini yapan İspanyol vatandaşları, internet üzerinden kendi videolarını çekerek, ses kayıtları bırakarak veya kendi hologramlarını hazırlayarak tarihe başka bir boyut getiren bir eylem yarattılar. Holograms for Freedom (Özgürlük için Hologram) kampanyası Branded Content Entertainment kategorisinde altın ödülü aldı.

Cannes Lions 2015 Highlights

Turkey brought back home 17 Lions including one Grand Prix from this year’s Cannes Lions Festival of Creativity, which thrived thanks to many new category additions.

The fact that no awards were given this year in the Data Creative Lions category, which aims for the creative use of data, might be a good indicator that next year there will be greater competition in this field. Again a first this year: Glass Lions was positioned as the award of social change.

This award aims to encourage a more positive and progressive communication and it is going to be a hardcore category aiming to overcome social gender discrimination and the prejudices attached to it.

Just like in the previous years, the fact that data is a channel to reach “emotional content” was emphasized often this year. Considering that 90% of the Data in the world was created in the past two years, it is evident that marketers will be beating their brains out on data-based insights. At this point the recently introduced IoT (Internet of Things) and the increasing importance of wearable technologies in communications were highlighted.

The discussion was that the platforms that are considered as media (Tinder, Snapchat...) have evolved into spaces and the content will be the new format.

CANNES IN 4 TRENDS AND 6 CASES

1. War on Clichés:

Advertising is not supposed to change people; it is supposed to change the way people see each other. The new award category Glass Lions is born out of this philosophy. Works in this field, were amongst “the most talked about” this year.

In a world where only 3% of the creatives but 85% of the purchasers are women, the role of the woman is still an open debate. This year among the campaigns at the festival Always Like A Girl  and I Will What I Want  opened the floor to discussion about the role of women in society in a striking way. A P&G brand that produces feminine hygiene products, Always, took the almost insulting “like a girl” expression, re-framed it as “doing the best you can do” in its #LikeAGirl campaign, and won the Grand Prix award in PR.

Another cliché-challenging example was AdCouncil’s Love Has No Labels  campaign. The campaign that said ”Love does not have a religion, a language, a race, an age or a gender” got a total of eight awards in the Cyber, Direct, Outdoor, Titanium and Integrated categories by communicating this in the simple form of “ We are all equals behind the X-ray”.

2. Even simpler:

Consumers do not want to express themselves anymore. That is why the definition of  “the experience of simplicity” is changing for brands. There were many ideas in Cannes this year, which drew their appeal from their simplicity. For example, Domino’s Pizza demonstrated that ordering pizza is as easy as tweeting a pizza emoji. This campaign brought Domino’s the Titanium Lions.
Another example of simplicty came from Smirnoff. By posting the instant picture of their refrigerators, consumers experienced that a Smirnoff bartender can come up with a cocktail recipe with any ingredient at hand. This campaign was awarded with a Promo and Activation Lion.

3. My weakness is my strength:

During the Super Bowl when the most magnificent ads are anticipated, Volvo did not advertise as opposed to its category competitors. who spent a total of 60 million dollars. On the contrary, it “stole” from its competitors’ ads. This was achieved by communicating that you could get a chance to win a Volvo by posting a tweet with a #Volvocontest hashtag every time there was an ad by another automobile on the screen. Over 2000 tweets per minute boosted the sales by more than 70%; the Direct Lions award they won came as the bonus.

4. Game Changing Technology:

In Spain, in order to protest the new article additions to the National Security Act and anti-terror laws without breaking the new articles, the citizens of Spain created the first ever-holographic protest in history by uploading their own videos, audio recordings and creating their own holograms. This marked a whole new dimension in the history of demonstration. The Holograms for Freedom campaign received the gold award in the Branded Content Entertainment category.