1 Şubat 2016 Pazartesi

Yerel Pazardan Yükselen Marka Stratejileri

For English Please Click

Küreselleşmeyle birlikte sınırların giderek azalması ve dolaşımın artması, markalara ulus ötesi yayılma olanağı sağladı. Bu yayılım, küresel bir dönüşüm rüzgârı başlatarak markaların sadece sundukları ürün ve hizmetlerle değil, marka stratejileri bakımından da büyük bir rekabete girmesine sebep oldu.

Bugünkü küresel rekabet ortamında başarıyı yakalayan tek bir formülden söz etmek mümkün değil. Dünya giderek küreselleşse de kültürel farklılıklar, pazara göre değişen satın alma davranışları ve tüketici beklentileri, her bir pazar için özel pazarlama stratejileri kurmayı gerektiriyor. Böyle bir ortamda çokuluslu işletmeler, standartlaşmış stratejilerini yerelleştirerek farklı pazarlarda başarı yakalayabiliyorken, yerel stratejilerle büyüyerek global markalara kafa tutan yatırımlar da var. Bunlar kadar başarılı bir başka örnek ise global markasını bölge bazlı yatırımlarla sağlamlaştıran markalar. Tüm bu başarı örnekleri, küreselleşme ne kadar artarsa artsın, yerelin gücünü azımsamamak gerektiğini gösteriyor.

Yerel markalar, global markalara göre daha avantajlı. Yerel markalar bulundukları pazarın zorluklarına daha aşina olduklarından bunlarla daha kolay baş edebiliyorlar. Konumlandırma ve pazarlama karmalarını kültürel özelliklerden doğabilecek zorluklar karşısında daha hazırlıklı olarak belirleyebiliyorlar. Yerel markalar aynı zamanda karar alma aşamasında ve kriz zamanlarında global markalara göre daha fazla manevra yeteneğine sahip. Global markalar koca bir geminin dümenini döndürmeye çalışırken, yerel markalar rekabet ortamında daha atak ve çevik olabiliyor.

Yerel markanın gücü, yatırım yaptığı bölgenin stratejik olduğu kadar organik olarak da değerlendirildiği yatırımlardan kaynaklanabiliyor. Günümüzde bölgeler de bir ürün gibi algılanıyor; kendilerine özgü kimlik ve değerleri olabiliyor. Bu yüzden büyüme, değer kazanma ve rekabet avantajı sağlama potansiyeline göre değerlendirilen bölgeler, markalara stratejik bir üstünlük kazandırırken, kültürel, fiziksel ve yaşam standartları gibi sebeplerle halihazırda tanınırlığı olan bölgeler, marka performansını etkiliyor, markalara organik yollardan güven ve avantaj sağlıyor.

YEREL PAZARDA BAŞARILI OLAN MARKALARIN UYGULADIĞI STRATEJİLER:

1. Operasyonel Uyum Sağlamak
Gelişmekte olan bölgeler, yaratıcı iş modellerine en çok ihtiyaç duyulan ve en kolay uygulama alanı olabilecek yerlerden. Bu yüzden bu bölgelerde yenilikçi modellere yatırım yapan markalar, rakiplerinden ayrışma başarısı gösterebiliyorlar. Ayrıca bu bölgelerde başarı yakalamak için, büyümenin getireceği teknik ve altyapısal zorluklara teknoloji, operasyonel mükemmellik ve müşteri hizmetleri gibi yeteneklerle cevap verebilmek gerekiyor. Başarılı yerel markalar bölgenin yaratabileceği potansiyel dezavantajları, avantaja dönüştüren markalar olacaklar.

2. Hizmet Ağında Hâkimiyet
Yerel markaların farklılaşmadaki en büyük avantajı, faaliyet gösterdikleri bölgeye hâkim olmaları. Bu yüzden başarı, hizmet verilen bölgenin her noktasına en etkin ve hızlı yoldan ulaşabilmekten geçiyor. Başarılı olmak için yerel markaların kontrol güçlerini kanıtlamaları ve bu şartlarda mümkün olan en iyi hizmeti sunmaları gerekiyor.

3. Dijital Kanalları Yerelleştirmek
Dijital görünürlük olmadan artık bir markanın ayakta kalması mümkün değil. Müşterilere ulaşmak, yerel veya global tüm markalar için aktif mobil ve internet teknolojisi gerektiriyor. Bunun yanında dijital kanalları yerelleştirmek, yani, websitesi veya bloglarda faaliyet bölgesinin yerel karakterleri, aktiviteleri, kuruluşlarıyla ilgili içerik sağlamak; gelişmekte olan bölgelerdeki altyapı sıkıntılarına karşılık farklı iş modelleri kurgulayarak müşterilere ulaşmak, bu kanalları yerel pazarda etkin biçimde kullanabilmenin başlıca yolu.

4. Müşteriye Uygun Yeni Çözümler Üretmek 
Yerel markaların başarısı, müşteri ihtiyaç ve taleplerini iyi analiz etmekten ve bunlara yönelik doğru ürün çözümlerini hızlı bir şekilde sunabilmekten geçiyor. Müşteri profilini iyi tanımak ve kültürel alışkanlıkları bilmek, doğru ürün stratejisini doğuruyor. Bunun kadar önemli bir nokta ise doğru fiyatlandırma. Yerel pazarda başarı yakalamak için müşteriye uygun çözümler geliştirmek ve bu çözümleri doğru fiyat ve üründen öteye taşıyarak çoğaltabilmek gerekiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder